עמותת "קרן מאור - בית עדי" הינה עמותה רשומה (מס' עמותה: 49385-00-58) אשר פועלת להנצחתו של עדי אביטן ז"ל בדרך ייחודית
התואמת את אופיו ותכונותיו.

העמותה פועלת לגיוס כספים על מנת לקדם ולסייע במימון הפעילות המבוצעת על ידי משפחת אביטן בארץ ובעולם לשם הקמת בית
ייעודי לחיילים בודדים בעיר טבריה, אשר ייקרא על שם עדי. כמו כן, העמותה תסייע בכל הנוגע לפעילויות השונות להנצחתו.

כספי הקרן המיוחדת - "בית עדי" מנוהלים על ידי עו"ד מר יעקב נאמן,
אשר סייע למשפחות החטופים במאבקן לשחרור הבנים, ומסייע להן
במסגרת העמותה בהנצחת יקיריהן. ניתן להעביר תרומות באמצעות
המחאה או העברה בנקאית, לפקודת "קרן מאור - בית עדי".

שרטוט של בית עדי החדש

כתובת לשליחת המחאות בדואר:
משרד עו"ד הרצוג, פוקס נאמן, לידי "קרן מאור"
בית אסיה, רח' ויצמן 4
תל אביב 64239
פרטי חשבון הבנק להעברת תרומות בציון כתובת התורם ופרטיו:
מספר 26 U Bank בנק
סניף: 101, תל-אביב
מס' חשבון: 83973/6


הקרן מאושרת על ידי מס הכנסה על פי סעיף 46 א.
קבלה לתורם, לצורך זיכוי במס, תישלח ממשרדו של עו"ד יעקב נאמן.